پربیننده ترین اخبار
فرجام جنایت
مستند فرجام جنایت جزئیات عملیات های تروریستی گروهک حرکة النضال


 
جزئیاتی از عملیات های تروریستی و خونین گروهک تجزیه طلب حرکة النضال، از زبان سرکرده آن گروهک حبیب فرج الله چعب 
 

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی