انتشارات
یکشنبه 17 مرداد 1389 گسترش اتحاد اروپا : مخاطرات و فوايد
نويسنده: جي بي رايت
ناشر اصلي: نشريه مطالعات جنگ ، شماره 312
نوبت و سال انتشار: سپتامبر 1998

توضيحات:
جي بي رايت در سال 1979 ، پس از سي سال خدمت به عنوان ديپلمات در كشورهايي نظير آلمان ، عراق، تايوان، اندونزي، قبرس، تونس، ويتنام شمالي وسوئيس بازنشسته شد . بين سال هاي 1975 و1978 ، او سفير انگليس در ساحل عاج ، ولتاي عليا و نيجر بود . از جمله آثار او ″ روابط فرانسه و آفريقاي سياه پس از استقلال ″ ، ″ زئير پس از استقلال ″ و ″ امنيت و همكاري در اروپا : نگاهي از شرق ″ و ″ پاريس آن چنانكه بود ″ ، مي باشند . او سخنراني هاي بسياري در ارتباط با مسائل اروپا ، شرق و غرب به عمل آورده است.
در اين مقاله مطالب عضويت در اتحاديه اروپا ، اعضا چگونه دوام مي آورند ، محدوديت هاي ديگر ، حضور نظامي هنوز وجود دارد ونتيجه گيري را از نظر مي گذارنيم . تشكيلاتي كه امروز اتحاديه اروپا ناميده مي شود ، تفكرات و تجر بيات بسيا ري براي به وجود آمدنش صرف شد . ابتدا شش كشور فرانسه ، آلمان ، ايتاليا ، بلژيك ، هلند و لوكزامبورگ پيمان رم را امضا نموده و به موجب آن از تمامي كشورهاي اروپايي دعوت به عمل آوردند تا به جامعه اقتصادي اروپا بپيوندند . هيچ گاه كسي اين مطلب را مطرح نكرد كه اروپا جامعه اي باز يا بسته است . در واقع انگليس اعلام كرد كه هر چه تعداد اعضا بيشتر باشد بهتر است . زيرا افزايش تعداد اعضا به منزله عدم تمركز قدرت در دست يك يا دو كشور بود . البته تمامي اعضا با اين نظر انگليس هم عقيده نبودند . سال ها ميان اعضا بر سر اين كه اتحاديه اروپا عريض تر شود يعني به عضو گيري بيشتر بپردازد يا عميق تر شود يعني ادارات و سازمان هاي ذيربط آن توسعه و يا دامنه فعاليت نهادهاي موجود افزايش يابد ، اختلاف نظر وجود داشت .
پس از اين مسأله ، پيشنهادي ارائه نشد تا اين كه در اين اواخر تصميم بر آن شد كه سازمان هاي ذيربط اتحاديه اروپا ، خود را براي پذيرفتن عضويت كشورهاي جديد هماهنگ و مهيا سازند . در واقع همان سازمان هايي كه در بدو امر براي شش عضو اوليه جامعه تشكيل شده بودند هنوز در رأس هستند . قبل از آن كه كشوري به عضويت اتحاديه اروپا در آيد و تصميم گيري نهايي توسط شوراي وزرا به عمل آيد ، هر يك از متقاضيان عضويت بايد در نوبت خود و در ليست اسامي قرار گيرد . هم اكنون دوازده متقاضي كه صلاحيت بررسي را داشته اند در ليست قرار دارند كه از صدر ليست به نوبت انتخاب و به عضويت جامعه در خواهند آمد .
در حال حاضر از جمهوري چك ، مجارستان ، لهستان، استوني، اسلووني و قبرس دعوت به عمل آمده كه خود را براي ملحق شدن به جامعه آماده نمايند . بلغارستان ، لاتويا ، ليتواني ، روماني ، اسلوكي و تركيه جزء كشورهايي هستند كه قرار است در آينده به عضويت جامعه در آيند . البته در اين ميان روماني ، لاتويا ، ليتواني و بلغارستان در اولويت قرار دارند . در خواست سوئيس و مالت در دست بررسي است .