پربیننده ترین اخبار
ديدگاه اقتصادي ضرورت توجه ويژه به توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني
 
سال 1391 از سوي مقام معظم رهبري به نام توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نام گذاري گرديده تا نشان دهنده ضرورت توجه هرچه بيشتر به اقتصاد داخلي باشد. در اين راستا فعالان عرصه اقتصاد در بخش‌هاي مختلف دولتي و خصوصي مكلفند تا با همدلي و حساسيت بيشتر نسبت به گذشته زمينه و بستر مناسب را به منظور تحقق شعار سال در جهت رشد تقويت توليد ملي فراهم نمايند.
در دنياي امروز هر كشوري كه به منظور رفع نيازهاي اساسي خود محتاج بيگانه باشد مسلما نمي تواند در مقابل محدوديت‌ها و اعمال فشارها انعطاف لازم را از خود نشان دهد. توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني مي‌تواند به عنوان يكي از مولفه‌هاي مهم تأثير گذار در خنثي كردن آثار تحريم‌هاي اقتصادي اعمال شده از سوي بدخواهان و دشمنان خارجي مورد توجه قرار گيرد.
اين مجال فرصتي است تا پيشنهاداتي را به منظور جهشي واقعي و حركتي شتابان به سوي عملي شدن شعار سال شاهد باشيم هر چند كه دستندركاران، متوليان و تلاش گران عرصه اقتصاد و توليد ملي خود گامهاي موثري را تاكنون برداشته‌اند و اميد مي‌رود تا اين تلاش‌ها در ادامه راه موفقيت‌هاي بي نظيري را نصيب كشورمان بنمايد.
پيشنهاداتي براي حركت سريع به سوي تحقق شعار حمايت از توليد ملي:
1- برنامه ريزي منظم و حساب‌شده به منظور حمايت از كار و سرمايه ايراني و تلاش جهت نوسازي صنايع كشور همگام با اجراي مراحل مختلف قانون هدفمند سازي يارانه‌ها
2- برنامه‌ريزي دقيق جهت تأمين (تهيه و توزيع) مواد اوليه موردنياز واحدهاي توليدي و صنعتي
3- اصلاح برخي قوانين و آئين‌نامه‌هاي دست و پا گير در عرصه توليد و صادرات
4- همت، برنامه‌ريزي و تلاش مضاعف بخش خصوصي به منظور حضور حداكثري در بازار فروش محصولات داخلي با لحاظ نمودن دو عنصر كيفيت و رقابت
5- برنامه ريزي به منظور كاهش واردات اقلام لوكس و كالاهاي بي كيفيت به داخل و رونق دادن توليد و عرضه محصولات مشابه خارجي مورد تقاضاي بازار با لحاظ نمودن كيفيت و مرغوبيت
6- سوق دادن سياست‌هاي پولي و مالي كشور به سوي حمايت از صنعتگران و بنگاههاي توليدي داخل در جهت ايجاد اشتغال پايدار و رونق بخشيدن به صنايع به‌ويژه در صنايع كوچك و متوسط كه بخش بسيار بزرگي از نيروي كار كشور را به كار گيري نموده و كمترين بهره را از حمايت مالي برده است.
7- برنامه ريزي به منظور تأمين سرمايه در گردش صنايع كشور جهت حفظ اشتغال و كاهش اثرات بحران بيكاري
8- ضرورت برنامه‌ريزي و حركت صنايع كشور به سوي كاهش هزينه‌ها و قيمت تمام‌شده محصولات توليدي و خدماتي و افزايش بهره‌وري
9- اتخاذ و اجراي سياست‌ها و راهكارهاي مناسب براي اصلاح تأثير نرخ ارز در توليد
10ـ تأكيد بر تسريع تكميل پروژه‌هاي نيمه‌تمام در راستاي ايجاد اشتغال در كشور
11ـ برنامه‌ريزي براي حركت جهت‌دار سرمايه‌هاي سرگردان به سوي توليد از طريق پذيره‌نويسي سهام شركت‌هاي توليدي در بورس و يا انتشار اوراق مشاركت و سپرده‌گذاري در بانكها
12ـ عزم جدي و برنامه‌ريزي هدفمند براي جلوگيري از ورود كالا به صورت قاچاق و غيرقانوني
13ـ تقويت و اشاعه فرهنگ مصرف كالاهاي داخلي
14ـ حمايت از كارفرمايان و توليدكنندگان داخلي با اتخاذ سياست‌هاي جديد حمايتي
15ـ استفاده از تجارب ساير كشورها در حمايت از بخش‌هاي مختلف توليدي
16ـ افزايش اثربخشي نيروي كار در بخش‌هاي توليدي و خدماتي با افزايش مهارت‌هاي مورد نياز از طريق اجراي برنامه‌هاي آموزشي هدفمند
17ـ ايجاد انگيزه براي مصرف كالاهاي توليد داخل از طريق ايجاد تقاضاي مصرفي براي اين كالاها نظير ارائه كارت‌هاي اعتباري خريد براي كالاهاي توليد داخل.