دانش اطلاعاتی

داستان های اطلاعاتیبيشتر

دوشنبه16مرداد1391

داستان اطلاعاتی

صندوق پستى 3030 (قسمت دوم)

   آموزشهاى افسر اطلاعاتى شوروى به شرف‏ الدين ايوب ...

     آموزشهاى افسر اطلاعاتى شوروى به شرف‏ الدين ايوب 
     1ـ تاريخ و محل هر تماسى در ملاقات قبلى تعيين مى‏شود. چنانچه يكى از آنها نتوانست سر ملاقاتى حاضر شود در اين صورت بوريس چرزوف كارت پستالى به عنوان شرف‏الدين ايوب توسط صندوق پستى او در استانبول با امضاى «فاطمه» خواهد فرستاد. مندرجات اين كارت هيچ‏گونه معنى و مفهومى نخواهد داشت. فقط بايد از تاريخ آن استنباط كرد كه دو هفته پس از تاريخ وصول كارت پستال آنها با يكديگر ملاقات خواهند كرد.
     2ـ به وى آموزش داده شد كه نبايستى در نهضت سوسياليستى و جلسات آنها حاضر شود. مشروب زياد ننوشد ـ راجع به تركيه و استانبول معلومات بيشترى كسب كند. مردم و اهالى را زير نظر و دقت داشته باشد و شماره پلاك اتومبيلهايى را كه صبحها هنگامى كه از خانه‏اش خارج مى‏شود و مى‏بيند يادداشت نمايد و راديو را در مذاكرات و گفتگوهاى داخلى باز نگاهدارد و نزد افسران ارتش مانند افراد ثروتمند زندگى و همچنين در قبال مردم عادى خود راثروتمند جلوه دهد و وانمود كند كه به خارج از تركيه زياد مسافرت مى‏نمايد.
در پايان دومين ملاقات، چرزوف مبلغ 600 ليره ترك به شرف‏الدين ايوب پرداخت نمود.
شرف‏الدين پس از اين ملاقات چند بار ديگر با بوريس چرزوف تماس گرفته و اطلاعاتى را كه از او خواسته بود تهيه كند، به چرزوف داد. تماسهاى آنها اغلب در ساختمان نمايندگى شوروى ـ كافه‏ها و رستورانها يا در خارج از شهر به عمل مى‏آمد.
در ماه اوت 1967 بوريس چرزوف براى بار سوم شرف‏الدين ايوب را به خانه ييلاقى سفارت شوروى برده و سه روز او را تحت تعليمات وظايفى كه بايستى در آينده انجام دهد قرار داد كه به شرح زير مى‏باشد:
          1ـ با مردم بيشتر معاشرت نموده دوستانى از بين افسران ارتش و اشخاص معروف و برجسته پيدا نمايد.
          2ـ كوشش جهت پيدا نمودن دخترى از نزديكان يك افسر ارشد تركيه به منظور ازدواج با وى تا بتواند در تركيه مقيم شود.
          3ـ پيدا كردن دوست دختر در تأسيسات امريكهاييها در استانبول
          4ـ اطلاعاتى درباره حزب كارگر تركيه و سازمانهاى دانشجويى ترك و رهبرانشان
          5ـ اطلاعاتى درباره افسرانى كه قبلاً ملاقات نموده (مشخصات و شغل) بدست آورد.
          6ـ اطلاعاتى در مورد پايگاههاى امريكا در تركيه
          7ـ فرا گرفتن شماره‏هاى روسى از عدد 1 تا 10 شرف‏الدين ايوب در بازپرسيهايى كه از او به عمل آمد گفت كه معنى اين دستور و تقاضاى چرزوف را نتوانست بفهمد و فقط به او گفته شده بود كه اين موضوع در آينده لازم و مفيد خواهد بود. از اين دستور اين طور استنباط شد كه سرويسهاى اطلاعاتى شوروى پيامهاى خود را به عوامل خود به وسيله علامات راديويى و اعداد رمز مى‏فرستند.
          8ـ اسامى و آدرس و شغل افسران ضدامريكايى و غيرنظاميان و هويت و خصائل آنان را تهيه نمايد.
          9ـ ترتيب معرفى سه دانشجوى انقلابى به بوريس چرزوف.
          10ـ راجع به يحيى كاران كه براى سرويس اطلاعاتى سوريه كار مى‏كند اطلاعات كسب كند.
شرف‏الدين ايوب عمليات خودش را مطابق دستوراتى كه آن مقام شوروى به او داده بود، ادامه داد وليكن كوششهاى او درباره دخترانى كه در تأسيسات نظامى آمريكا هستند و افسران تركيه كه در استانبول خدمت مى‏كنند نتيجه و ثمرى ندارد.
     شرف‏الدين ايوب موضوعاتى اطلاعاتى را از منابع آشكار و دوستان و مردم ضمن مذاكرات و گفتگو با آنها
جمع‏آورى و تهيه مى‏نمود. وى تمام اين اطلاعات و اخبار را با اضافاتى از خودش به بوريس چرزوف تحويل مى‏داد. وى از بوريس چرزوف در مدتى كه براى شورويها خدمت كرده بود، مبلغ 000/4 ليره ترك دريافت داشت.
 
فعاليتهاى شرف‏الدين ايوب به نفع سرويس اطلاعاتى سوريه 
     شرف‏الدين ايوب در سال 1967 (زمان جنگ اعراب و اسرائيل) از استانبول به سوريه رفت. در موقع مراجعت به تركيه مقامات سوريه به او گفتند افرادى كه خدمت نظامى خود را انجام داده‏اند نمى‏توانند از سوريه بروند. مگر اجازه مخصوص سرويس اطلاعات سوريه را در دست داشته باشند. بدين لحاظ شرف‏الدين به ملاقات دوستش «يوسف كمور» عضو اداره اطلاعات دمشق كه وى را از زمان انجام خدمت سربازيش مى‏شناخت رفت و از مشاراليه در اين باره كمك خواست.
     يوسف كمور اطلاعاتى از ايوب درباره تركيه خواست و سپس به او گفت فقط هنگامى مى‏تواند به تركيه بازگردد كه قبول نمايد به كشورش خدمت مى‏كند. سپس از شرف‏الدين ايوب خواسته شد كه اطلاعاتى در زمينه‏هاى زير تهيه نمايد.
          الف) فعاليت‏هاى دانشجويان عرب (طرفدار ناصر و طرفداران بعث)
          ب) وضع و موقعيت سياسى و نظامى تركيه
          پ) فعاليتهاى آمريكا و اسرائيل در تركيه
          ت) وضع و موقعيت تركيه نسبت به جنگ اعراب و اسرائيل
 
آموزشهاى سرويس سوريه به شرف‏الدين ايوب 
     1ـ يوسف كمور از شرف‏الدين خواست كليه اطلاعاتى را كه تهيه مى‏كند به آدرس وى صندوق پستى شماره 3030 با نام رمز «يوسف كمور» به دمشق بفرستد.
     2ـ پس از مدتى كه شرف‏الدين ايوب براى مقالات با يوسف كمور به سوريه بازگشت. يوسف كمور كاغذى را به چهار قسمت مساوى تقسيم كرده و سه قسمت آن را به شرف‏الدين داده و يك قطعه آن را خودش برداشت سپس به ايوب گفت من‏بعد در تركيه گزارشات خود را به كسى بده كه قطعه چهارم اين كاغذ را نزد شما در استانبول بياورد.
 
توضيح
     شرف‏الدين ايوب در بازپرسى‏هاى بعدى اظهار داشت: چنين شخصى هرگز به تركيه نيامد و وى لاجرم گزارشات خود را به همان آدرس يعنى صندوق پستى 3030 دمشق ارسال مى‏نموده است.
     3ـ شرف‏الدين ايوب يك بار ديگر در سال 1970 به سوريه رفت و با يوسف كمور تماس گرفت. يوسف كمور در اين ملاقات به او گفت كه فعاليتها و اقدامات خودش را در تركيه افزايش داده و وقتى به استانبول برمى‏گردد به سفارت سوريه در آنكارا براى ملاقات محمد مى‏ميد (عضو سفارت) به وسيله عبدالقادر فائد برود. همچنين به شرف‏الدين ايوب گفته شد كه عمليات خود را طبق دستور محمد مى‏ميد انجام دهد. كه شرف‏الدين ايوب پس از بازگشت به تركيه به آنكارا رفته و محمد مى‏ميد را در سفارت سوريه ملاقات نمود.
محمد مى‏ميد از شرف‏الدين خواست فهرستى از اسامى دانشجويان عرب با ذكر دانشكده‏هايى كه در آنها تحصيل مى‏نمايند به اضافه فعاليت‏هاى يهوديان در تركيه جمع‏آورى كرده و به وى بدهد.
     4ـ در سال 1970 «كبير كمور» برادر يوسف كمور كه او هم عضو سرويس اطلاعاتى سوريه بود، به اتفاق عبدالقادر فائد وابسته سفارت سوريه براى ديدن شرف‏الدين ايوب به استانبول رفت در اين ملاقات كبير كمور به شرف‏الدين گفت كه ديگر گزارشات خود را به سوريه نفرستد بلكه آنها را به عبدالقادر فائد كه بعدا به شرف‏الدين معرفى شد تحويل دهد.
     5ـ شرف‏الدين ايوب مدت كمى بعد از اين ملاقات توسط عبدالقادر فائد به محمد زريك وابسته فرهنگى كنسولگرى سوريه در استانبول معرفى گشت واز اين زمان به بعد تحت كنترل محمد زريك قرار گفته و به فعاليتهاى خودش طبق دستورات محمد زريك ادامه مى‏داده است.
     6ـ به شرف‏الدين ايوب در مقابل خدماتش جمعا ـ /6000 ليره ترك از طرف سرويس اطلاعات سوريه پرداخت شد.
به علاوه در اوقات مختلف وى هدايايى نظير ويسكى و سيگار و غيره از عوامل اطلاعاتى سوريه دريافت مى‏نموده است.
     7ـ بوريس چرزوف عامل شوروى و محمد مى‏ميد و محمد زريك عوامل سوريه كه شرف‏الدين ايوب را راهنمايى و كنترل مى‏كردند، پس از پايان مدت مأموريت خويش، كشور تركيه را ترك نمودند.
پايان
 

بيشتر

پیوندها

ستاد خبری : 113

روابط عمومی : 22100

بازرسی و رسیدگی به شکایات : 22844076

صندوق پستی : 3457-16765 و 1974-16765

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وزارت اطلاعات است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
اگر در محيط زندگي و شغلي خود اسناد طبقه بندي شده و محرمانه دولتي را يافتيد ، مراتب را به تلفن 113 گزارش دهيد و يا اسناد را به صندوق پستي 113 بيندازيد.