دانش اطلاعاتی

انتشاراتبيشتر

حزب‌الله لبنان، سياست قدرت و اقتدار

كتاب حاضر مجموعه مقالاتي درباره قدرت نظامي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي حزب ا... است. اين كتاب ضمن اشاره به ريشه‌هاي شكل‌گيري تاريخي و اجتماعي اين جنبش تلاش مي‌كند برنامه‌ها و عملكرد نظامي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي حزب ا... لبنان را تشريح كند و به بررسي تحليل تاكتيك‌ها و استراتژي‌هاي نظامي حزب‌ا... در جنگ 2006 با اسرائيل بپردازد. جنگي كه باعث شد سياست‌گذاران دفاعي آمريكا در استراتژي دفاعي خود بازنگري اساسي كنند. مجموعه مقالات حاضر كه بخشي از آن تأليف و بخشي ترجمه است مي‌كوشد قدرت، سياست و اقتدار حزب‌ا... را ترجمه و تبيين كند. به ويژه قدرت نمايي حزب‌ا... در حوزه قدرت نرم و سياست‌هاي راهبردي در خور توجه زيادي است.
مقاله اول كتاب برنامه‌هاي سياسي حزب‌ا... را از سال‌هاي 1991 تا 2005 بررسي مي‌كند كه عمدتاً منابع در دسترس جمع‌آوري شده است. نويسنده، مقاله خود را با مقدمه‌اي از برنامه سياسي  حزب‌ا... در سال 1991 و مشاركت آن در انتخابات پارلماني 1992 آغاز مي‌كند سپس به نه موضوع تشكيل دهنده برنامه سياسي حزب‌ا... اشاره مي‌كند كه به طور خلاصه عبارتند از:
1. موضع حزب‌ا... نسبت به ظالمان و مظلومان؛
2. ديدگاه حزب‌ا... درباره دولت اسلامي؛
3. گفتگو و تعامل حزب‌ا... با بسيجيان لبنان؛
4. اصول فقهي حزب‌ا... در فعاليت‌ پارلماني، شوراي شهر و حكومتي‌؛
5. برنامه اقتصادي- اجتماعي حزب‌ا...: سازمان‌هاي غيردولتي و نهادهاي مدني؛
6. حزب‌ا... به مثابه يك حزب سياسي و ملي گراي لبنان؛
7. موضع حزب‌ا... در قبال ايران و سوريه؛
8. ديدگاه حزب‌ا... نسبت به اسرائيل؛
9. ديدگاه حزب‌ا... نسبت به جهاد و شهادت؛
در فصل دوم نويسنده تلاش مي‌كند در يك سير تاريخي وضعيت سرزمين‌هاي تحت اشغال اسرائيل را مورد بررسي قرار دهد. از اين رو ابتدا شرايط تعيين حدود در دوران قيمومت  فرانسه و انگليس بررسي مي‌شود تا چگونگي خلق پديده‌اي به نام روستاهاي هفتگانه معلوم شود و سپس سرزمين‌هاي اشغال شده در تجاوز سال 1967 اسرائيل به لبنان يعني روستاي الفجر و نخيله و وضعيت بخش اشغالي مزارع شبعا بررسي مي‌شود.
فصل سوم با عنوان «آوارگان فلسطيني و گفتگوهاي ملي لبنان» محورهاي اصلي مذاكره در گفتگوهاي ملي لبنان درباره فلسطيني‌هاي مقيم در خاك لبنان را به شرح ذيل بيان مي‌نمايد:
ضرورت عدم وجود نيروهاي مسلح فلسطيني‌ در خارج از اردوگاه‌ها، مذاكره براي حل مشكل نيروهاي مسلح داخل اردوگاه‌ها، بهبود اوضاع معيشتي داخل اردوگاه‌ها و ايجاد نمايندگي سياسي فلسطين در لبنان. هر چند براي مرجعيت سند وفاق ملي(طائف) ضروري است، كليه سلاح‌هاي داخل و خارج از اردوگاه‌هاي فلسطيني جمع‌آوري و تمامي گروه‌هاي شبه نظامي فلسطيني همانند گروه‌هاي مسلح‌ لبناني منحل شوند.
مباحث مربوط به ماهيت جنگ‌هاي آينده بحث‌هاي زيادي را در برنامه‌ريزي‌ دفاعي ايالات متحده آمريكا برانگيخته است از تصميمات درباره ساختار نيرو گرفته تا تخصيص منابع-نوسازي، دكترين مشترك دگرگوني و توسل به زور. در آينده افزايش خواهند يافت. بررسي جنگ 2006 حزب‌ا... به منزله يك بازيگر غير دولتي كه در حال جنگ با يك دولت غربي است مي‌تواند نشان دهنده نوع جديدي از جنگ باشد كه براي طراحي دفاعي آمريكا بسيار مهم است.
نويسنده در مقاله خود ياد آورد شده كه ارزيابي وي مبتني بررسي  شش گفتگو با نيروهاي اسرائيلي شركت كننده در اين جنگ بوده است. افرادي كه شاهد رفتار واقعي حزب‌ا... در ميدان جنگ 2006 بودند. اين ارزيابي همچنين با نتيجه‌گيري قيامي از رفتار قابل مشاهده و عيني حزب‌ا... در ميدان نبرد و يافته‌هايي در مورد نيت و قصد استراتژيك كلان براي مبارزه همراه است نويسنده اين ارزيابي را با شواهدي از گفتگوهاي صورت گرفته با اسرائيلي‌ها و با برخي از مبارزان دستگير شده حزب‌ا... تكميل مي‌كند.
از آنجا كه نويسنده هيچ دسترسي مستقيمي به طرف حزب‌ا... در جنگ نداشته يافته‌هاي وي حاصل تركيب شواهد عيني اسرائيلي‌ و استنتاج از اين شواهد است نتيجه كه تحليل در شش مرحله بيان شده است.
نخست از رفتار نظامي، يك طبقه‌بندي ارائه نموده است و آن را به منزله يك اقدام مي‌نگرد و نه يك دوگانگي نامنظم، و نامتعارف و سپس استدلال مي‌كند كه بيشتر موارد عيني در ميان اين گستره نظري قرار دارند. دوم رويدادهاي كليدي اين جنگ را تشريح و با اشاره به طبقه‌بندي مذكور تاكتيك‌هاي حزب‌ا... را مشخص مي‌كند. اين كار را در مورد استراتژي حزب‌ا... عمليات ميدان جنگ نيز انجام مي‌دهد. سپس به ارزيابي مهارت و تخصص حزب‌ا... در اجراي اين روش‌ها مي‌پردازد و سرانجام با ارائه خلاصه ارزيابي و الزاماتي براي ارتش آمريكا و سياست دفاعي به نتيجه‌گيري مي‌رسد.
در فصل پنجم نويسنده به بررسي جنگ مجازي انديشه‌ها پرداخته و مطالعه موردي حزب‌ا... را مورد بررسي قرار مي‌دهد، نويسنده معتقد است مقاله حاضر مقدمه‌اي است بر تحليل تجربي حزب‌ا... لبنان در بكار گرفتن استراتژي جنگ مجازي انديشه‌ها.
جنگ مجازي انديشه‌ را مي‌توان به منزله گونه‌اي از مديريت ادراك تلقي كرد كه به طور كامل شامل رشته‌هاي امور عمومي، ديپلماسي عمومي، عمليات رواني، فريب و عمليات پنهان مي‌شود.
اين مقاله بيشتر با انتقال اطلاعات سروكار دارد نه با انكار آن و بر تأثيرات آن بر عموم مردم خارجي متمركز است نه رهبران و سيستم‌هاي اطلاعاتي، از اين‌رو بر ديپلماسي عمومي تمركز مي‌كند نه رشته‌اي ديگر كه مديريت ادراك را در بر مي‌گيرد.
در بخش سوم كتاب حاضر كه به بحث اقتدار حزب‌ا... پرداخته است ابتدا مقاله‌اي با عنوان گسترش حزب‌ا... از صامي حجار كه در آن به تكامل سازماني عقيدتي و منازعه بر سر مزارع شبعا مي‌پردازد چاپ شده است سپس در فصل هفتم موضوع شيعيان در لبنان مورد بررسي قرار گرفته كه نويسنده در آن به موضوعات ذيل پرداخته است:
جامعه شيعيان لبنان، انقلاب جمعيتي شيعي، ظهور شيعيان مسلح و حمايت‌هاي بيروني از جامعه شيعيان و سپس در فصل هشتم توانمندي‌هاي مذاكره‌اي حزب‌ا... با اسرائيل مورد بررسي قرار گرفته است.
در پايان نيز پيشينه روابط لبنان و آمريكا با نگاهي به درگيري‌هاي سوريه و اسرائيل، فرقه‌گرايي، و ثبات موافقت‌نامه‌ طائف، توافق دوم، مواجهه با حزب‌ا... و مزارع شبعا مورد بررسي قرار گرفته است.


بيشتر

پیوندها

ستاد خبری : 113

روابط عمومی : 22100

بازرسی و رسیدگی به شکایات : 22844076

صندوق پستی : 3457-16765 و 1974-16765

کلیه حقوق این پایگاه متعلق به وزارت اطلاعات است و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
اگر در محيط زندگي و شغلي خود اسناد طبقه بندي شده و محرمانه دولتي را يافتيد ، مراتب را به تلفن 113 گزارش دهيد و يا اسناد را به صندوق پستي 113 بيندازيد.